خدمات آزمایش در منزل

دکتر دکتر؛ خدمات آزمایش در محل را با مزایای زیر انجام می‌دهد:

پوشش بیمه

خدمات آزمایشگاهی تحت پوشش تمام بیمه های پایه و تکمیلی

اعتبار

همکاری با آزمایشگاه های معتبر مانند فردا، آرامش و ...

هزینه

نمونه گیری در محل فقط با 65 هزار تومان

پشتیبانی همه روزه

پشتیبانی از ساعت ۸ تا ۲۳ تمام روز‌ها حتی روزهای تعطیل

راهنمای ثبت درخواست

  1. 1ثبت درخواست
  2. 2هماهنگی زمان مراجعه
  3. 3ثبت درخواست
  4. 4دریافت نتایج آزمایش
ثبت درخواست
service guide